شماره صفر: ذهن

ذهن

ذهن چیست؟

ذهن فضایی است سرشار از کلمه، تصویر و استنتاج است که حافظه آن ها را به هم پیوند می دهد. به طور کلی ذهن خالی است اما آینه ای است که تا شیء در برابر آن قرار نگیرد، تصویری در آن منعکس نخواهد شد. ذهن تمایل به نتیجه گیری و توضیح دارد و با قدرت شبیه سازی مترادف ها را به وجود می آورد.

ذهن در بستر شناخت و آگاهی های آدمی جاری است و حاصل فعل و انفعالات آن اندیشیدن است. پس می توان مکان آن را در مغز متصور شد. ذهن و فرایندهای ذهنی را، تنها از راه مشاهده اعمال و کنش های آدمی می توان رصد کرد و اعمال آدمی هم زاییده تفکر، درک و اراده اوست.

حتی کسی که به طور تصادفی فرد نا آشنایی را ملاقات می کند، در ذهنش استنتاج هایی در ارتباط با حالت های ذهنی فرد نا آشنا شکل می گیرد. این فورا تجزیه و تحلیل های روزمره اساس وجود ذهن است. توانایی ما در فهم ذهن خود و دیگران، اساس انسان بودن است. یکی از ویژگی های اساسی شناخت ذهن این است که امکان تغییر رفتار دیگران را به ما می آموزد. این عمل مهم از طریق تغییر باور و امیال که شالودە حالت های ذهنی هستند، امکان پذیر است. اولین تغییرات قابل مشاهده در زمینه رشد ذهن در حدود چهارسالگی اتفاق می افتد.

کودک می آموزد که بیاندیشد و تجربه کند. تا تجربه ای نباشد، احساس نمایان نمی شود. مرحلە بعد از احساس، شناخت است که ذهن را شدیدا درگیر خواهد کرد. یک کارکرد ذهن خود آگاهی و دیگری، گفتار است که ذهن را شدیدا درونی می کند. امتداد و توالی این گفت و گوها در ساعات روز و خود آگاهی، مهم ترین عامل در برپایی و استحکام ایگو می باشد. اگر این فعالیت (گفتار درونی) از حد طبیعی خود خارج شود، فرد از محیط جدا شده و زمینە بروز اختالالت روانشناختی فراهم می شود.

یکی از مشکالت انسان در عصر حاضر، استفادە نادرست از ذهن و گسترش نامناسب کاربرد آن در حوزه های دیگر آگاهی می باشد. به تعبیری امروزه مسئله ذهن نیست بلکه نوع برخورد با ذهن است؛ چرا که به دلیل استفاده نکردن از حوزه های دیگر آگاهی چون تخیل، رویابینی، حس و شهود تعادل آگاهی انسان بر هم خورده است.

ذهن[/tie_full_img]

تداعی به معنای یادآوری، همخوانی و همبستگی است که حاضر به ساخت آموخت ها و رویدادهای گذشته در ذهن می باشد که در درجۀ ارتباط است. همچنین روش نخست با حواس آدمی در هم خوانی اندیشه ها در ایجاد صورت های ذهنی و یادآوری اثر فراوان دارد.

جهت خرید شماره ذهن مجله روانشناسی بهروان اینجا کلیک کنید.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن