شماره صفر: ذهن

ذهن خر کوتاه

نگاهی طنزآمیز به مباحث روان‌شناسی

 

ذهن خر کوتاه

خر یا الاغ یا درازگوش حیوانی اهلی  از خانوادۀ اسبیان است .خر وحشی آفریقایی جد وحشی خرهای اهلی است .این حیوان حدود پنج هزار سال پیش در مصر( بین النهرین) اهلی شد .انسانها از این حیوان بیشتر برای بارکشی استفاده میکنند .جمعیت خران دنیا به بیش از چهل میلیون رأس میرسد .

pexels-photo-28222خر در فرهنگ عامیانۀ بسیاری از کشورها نماد حماقت و سمبل کودنی است. اما چرا خر را نماد بلاهت میدانند؟ بهراستی در ذهن خر چه میگذرد؟ برای پاسخ به این سؤالات لازم است که یک مابه ازای بیرونی قابل درک برای این منظور تعریف شود .به این معنی که با مشاهدۀ خروجی آن دسته از رفتارهای ناهنجار خر که نتیجۀ آن سمبلیزه کردن ماهیت این حیوان به جرثومهای از سفاهت شده، بتوان به یک مدل شبیه سازی شده دست پیدا کرد تا تحلیل در یک سطح متفاهم قابل دستیابی باشد. به زبان ساده تر با جایگزینی فاکتورهای رفتاری خر در یک شبیه ساز به یک مدل از مغز خر برسیم و با قراردادن آن در یک کالبد انسانی رفتارهای خر را در یک نمونۀ انسانی موردبررسی قرار دهیم.

 

یک راه حل ساده این است که تشابه های رفتاری یک خر با یک انسان در جامعۀ شهری امروز را مورد مقایسه قرار داده و پس از انطباق کامل، با کمک گرفتن از یک تیم نورولوژیست بررسی کنیم که هر کدام از این رفتارها مربوط به کدام یک از قسمتهای مغز انسان میباشد، سپس قسمتهای اضافی را بریده و یک نمونه از خر انسان نما تولید کرده و به کشورهایی نظیر قبرس صادر کنیم. در این صورت توان نامحدود دانشمندان و پزشکان این مرز و بوم، خصوصا نسل جوان فعال در این زمینه را در حضور قدرت های مستکبر جهان خوار به رخ خواهیم کشید.

تشابهات رفتاری خر و انسان

اما در ادامه به ذکر چند مورد از تشابهات رفتاری خر و انسان(که پیشتر به آن اشاره شد) و توضیح اجمالی آن از منظر آموزشی بسنده کرده و بحث را به انتها میرسانیم:

 

۱.جفتک اندازی :به این صورت که دو پا را همزمان و در یک جهت به سمت عقب پرتاب کرده و وسیله یا شخصی که در پشت سر قرار دارد را به هلکت میرسانیم. از این شیوه معمول در مواردی استفاده میشود که هدف مشخص بوده و معمول عقیده و یا نظر یک فرد خاص مورد هدف واقع میشود.

۲.جفتک پرانی :به همان شیوۀ جفتک اندازی عمل کرده با این تفاوت که جهت پرتاب پاها همسو نیست؛ یعنی هر پا به یک جهت منحصر به عضو پرتاب میشود .انتخاب جهت پرتاب هر پا کامل رندوم بوده و  بدون تصمیم گیری قبلی انجام میگیرد .از جفتکپرانی در مواقعی استفاده میشود که هدف مشخص نیست و صرفا نبودی هر آنچه در اطراف است مدنظر میباشد .هدف در جفتک پرانی واحد نیست و عموما چند شخص مورد هدف واقع میشوند و در اکثر مواقع این عمل در بحث هایی صورت میگیرد که تعداد شرکت کنندگان در آن از سه نفر تجاوز میکند .جفتک پرانی تابع تکرار است .به این معنی که در هر مبحث خرد از بحث کلی نیز با جفتک پرانی های متعددی از سوی شخص جفتک پران مواجه هستیم.

۳.جفتک نوازی :برخوردی است که از طرف برخی از افراد در تقابل با جفتک اندازها و یا جفتک پرانها صورت گرفته و در جهت تأیید آنهاست .افراد جفتک نواز عموما مهرطلب و محافظه کار هستند.

۴.جفتگیری :بوق!

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن