پادکست

بهروان، مجله ای که از سال 97 تا 99 با نگاهی متفاوت و بین رشته ای منتشر شد؛ از آن جایی که امروزه پادکست ها جای خودشان را بین مردم باز کرده است پس مجموعه پادکست های مجله بهروان با هدف مرور بر آن چه که در هشت شماره آن گذشت، تولید می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن