شماره صفر – ویژه نامه ذهن

150,000 ریال

شماره صفر بهروان با موضوعیت ذهن می‌باشد. در این نسخه، تمامیِ بخش‌ها سراغِ ذهن رفته‌اند. نکتهٔ جالبِ توجه دربارهٔ این شماره همان‌طور که در عکس پیداست باز‌کردن پرونده‌ای ویژه از منظر #روان‌شناختی درباره فیلمِ پدرخوانده است.
شماره صفر بهروان با موضوعیت ذهن می‌باشد. در این نسخه، تمامیِ بخش‌ها سراغِ ذهن رفته‌اند. نکتهٔ جالبِ توجه دربارهٔ این شماره همان‌طور که در عکس پیداست باز‌کردن پرونده‌ای ویژه از منظر #روان‌شناختی درباره فیلمِ پدرخوانده است.
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن