«بِهرَوان»

يك رسانهٔ نوشتارى است كه در هر نوبت با نگاه روان‌شناختی بخش‌هاىِ مختلفى را براى خوانندگان ترتيب مى‌دهد. از اهداف اصلى «بِهرَوان» نوآورى و خلاقيت در حوزهٔ روان‌شناسى در ايران است. و اين مهم چيزى نيست جز انديشهٔ كسانى كه ايده‌اى در سَر دارند و به نظرشان مى‌آيد اين ايده و فكر، قابليتِ خوانش نظرى و توانش عملى در حوزهٔ روان‌شناسى دارد. «بِهرَوان» مى‌خواهد بسترى براى توليد علم فراهم كند اما عقيده دارد علم بايد در چارچوبى انعطاف‌پذير، خلاقانه و چندجانبه‌نگر متولد شود تا بتواند محصولى شيوا، بليغ و بى‌بديل ارائه كند.
منظور از چارچوبِ انعطاف‌پذير اين است كه بیش‌ترِ مقالات و مطالب ارائه‌شده در مجله‌ها و فصلنامه‌هاى روان‌شناسى حاضر و موجود در ايران؛ خصيصهٔ «منبعِ دستِ دومى» دارند. يعنى از نظر متخصصین، مطلبى مقبوليتِ علمى دارد كه بتواند از منابع ديگر به نحو احسنت استفاده كرده باشد.
چارچوبِ انعطاف‌پذير مى‌خواهد راه را براى بيان‌كردن و به‌زبان‌آوردن انديشه‌هاىِ نو هموار سازد تا شايد ماحَصَل آن، تولد يك نظريه و خدا را چه ديده‌ايم يك رويكردِ درمانى باشد!
نگاهِ اصلی و اساسی در «بِهرَوان» تابع خصیصهٔ بين‌رشته‌اى است و تلاشِ آن براى برقرارى پيوند صميمى و عميق بينِ دانش روان‌شناسى با ساير
رشته‌ها می‌باشد.
هر نوبت يك مؤلفه روان‌شناسى، بهانه‌اى براى طلوعِ «بِهرَوان» است. «بِهرَوان» در تلاش است خلاقیت در ادبیاتِ روان‌شناختی را به‌وجود بیاورد و انتقال دانشِ روان‌شناختی را با زبانی ساده و شیوه‌ای نوین ارائه دهد.
«بِهرَوان» اولین ماهنامهٔ روان‌شناختی با خصیصهٔ بین‌رشته‌ای است.

????بهرَوان چیست؟

 

✏بهرَوان، یک ماه‌نامه‌ی روان‌شناختی است.

✏بهرَوان، ‌خصیصه‌ی‌ بین‌رشته‌ای دارد.

✏بهرَوان، به رشته‌های مختلف؛ از جمله: زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی، سینما، ورزش، ادبیات، صنعت، سیاست، ریاضی و برخی گرایش‌های روان‌شناسی می‌پردازد.

✏بهرَوان، در هر شماره سراغ یک مؤلفه می‌رود، به‌طور مثال شماره‌ی صفر: ذهن(که منتشر شده است)

✏تمامی بخش‌ها، مؤلفه‌ی موردنظر را چاشنی مقاله‌های‌شان قرار می‌دهند.

✏بهرَوان، قصد دارد خلاقیت و نگاهِ تازه در ادبیات روان‌شناختی را بسط دهد و جَلا بخشد.