شماره دو: اوتیسم

مدل انگیزشی اجتماعی سطح اول: در سطح رفتاری

پاره‌ای از بخش دوم/ما چگونه ما شدیم/ در بابِ روان‌شناسی تکاملی

نویسنده: رامین قاسم‌زاده

مدل انگیزشی اجتماعی در شرایط تکاملی طبیعی در سه سطح رفتاری، زیست‌شناختی و تکاملی در زیر توضیح داده می‌شود و همچنین خصوصیات مبتلایان به اختلال طیف اوتیسم در این سه سطح موردِبررسی قرار گرفته است.

سطح اول: در سطح رفتاری؛ تظاهرات رفتاری تمایلات اجتماعی حداقل سه نوع هستند:

جهت‌گیری اجتماعی :(Social Orienting)

در شرایط طبیعی تکاملی، نشانه‌های اجتماعی مانند چهره و بدن انسانی، به‌سرعت توجه را جلب می‌کنند. تغییر چهره بهتر از سایر تغییرات قابلِ‌کشف است و چهره‌های پوشانده‌شده سریع‌تر و دقیق‌تر از اشیاء پوشانده‌شده کشف می‌شوند. این تمایل طبیعی از مراحل اولیۀ تکاملی در کودک طبیعی وجود دارد.

جستجو و خوشایندی(Seeking and Liking) :

تعاملات اجتماعی اثر پاداش‌دهنده دارند و آدم‌ها از این تعاملات لذت می‌برند. همچنین آدمیان ترجیح می‌دهند در یک فرایند تعاملی به لذت دسترسی داشته باشند تا به‌طور انفرادی. این تمایل، یک تمایل ذاتی است و دلیل آن خوشحالی درونی است که ایجاد می‌کند نه دریافت پاداش بیرونی. پاداش بیرونی حتی ممکن است این تمایل را کاهش دهد.

نگه‌داری تعاملات (Social Maintaining):

تحقیقات نشان داده‌اند که رفتارهای تقویت‌کننده و نگه‌دارندۀ تعاملات، از مراحل اولیۀ تکاملی انسان وجود دارند و به نظر می‌رسد که غالباً خارج از حوزۀ خودآگاهی است. نمونه‌ای از این رفتارها، تمایلِ ناخودآگاه به تقلید رفتارهای غیرکلامی دیگران است که شدت آن می‌تواند با میزان همدلی تناسب داشته باشد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن