چرتکه

  • رابطۀ ذهن با ریاضی چیست؟

      رابطۀ ذهن با ریاضی چیست؟ همانطورکه در فصول قبل خواندید ذهن آ گاهی یا حضور ذهن به معنای آ گاهی از افکار، رفتار، هیجانات و انگیزهها است بهطوریکه بهتر بتوانیم آنها را مدیریت و تنظیم کنیم. به عبارت دیگر ذهنآ گاهی به معنای توجه کردن به شیوهای خاص است؛…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن